Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
BlueBay Emerging Market Aggt Bd  Small value   Mid value  
MFS Meridian US Equity Income I1  Large value   Large blend 
TT UK Equity            Large blend   Large growth
Carnegie Strategifond       Mid blend    Mid growth 
UBAM Europe 10-40 Convertible Bd  Large blend   Large growth
Invesco Emerg Mkt Struct Eq    Mid value    Large value 
Neuberger Berman Em Mkts Eq    Large blend   Large growth
SKY Harbor Global - US HY     Small value   Small blend 
Janus Henderson Em Mkts Ldrs    Large growth  Large blend 
BGF China Flexible Equity     Large value   Large blend 
Dimensional Pac Basin Sm Comp   Small value   Small blend 
Principal Japanese Equity     Large value   Large blend 

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR