Lannebo Fonder: Åter över 5% i Nolato

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har ökat innehavet i Nolato till 5,14 procent av kapitalet, efter köp av nära 45.000 aktier.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Fondbolagets ägande i Nolato toppade hösten 2017, då drygt 8 procent av kapitalet fanns i Lannebos ägo, visar data från Holdings. Efter det minskades kapitalandelen ned till som lägst 3,65 procent i augusti 2018. Sedan dess har Lannebo Fonder ökat på innehavet ett antal gånger, och på måndagen överstegs alltså återigen femprocentspärren.

Den Lannebofond med ägande är enligt Holdings Lannebo Småbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR