Nordea Fonder: Minskat till 9,6% i Academedia

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har minskat sitt innehav i utbildningskoncernen Academedia till 10,16 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 9,6 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Enligt ägardatatjänsten Holdings hade Nordea Fonder den vid årsskiftet cirka 12,4 procent av aktierna i Academedia. Den rapporterade minskningen är den första som hittills noterats i Holdings databas, sedan Nordea Fonder började bygga sin position våren 2017.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR