Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Invesco Energy           Large value   Large blend 
Swedbank Robur Östeuropafond    Mid blend    Large blend 
MS INVF Eurozone Equity Alpha   Large blend   Large value 
AB Japan Strategic Val S1     Large value   Large blend 
Carnegie Afrikafond        Mid growth   Mid blend  
Invesco Korean Equity       Large blend   Large value 
JOHCM European Select Val     Mid growth   Mid blend  
Janus Henderson Balanced      Large blend   Large growth
MFS Meridian Managed Wealth I1   Large value   Large blend 
Neuberger Berman Strat       Small value   Small blend 
Uni-Global Alt Risk Premia RA   Large blend   Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR