Lannebo Sverige Plus: Köpvärd spetsig Sverigefond - Placera

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en botanisering i kategorin Sverigefonder lyfter Placera fram Lannebo Sverige Plus som en intressant spetsfond för en långsiktig investering.

Fondredaktör Pär Ståhl pekar i en artikel ut två faktorer som får fonden att sticka ut från mängden. Dels kan 10 procent av kapitalet investeras utanför Sverige, och dels kan fonden blanka aktier som bedöms övervärderade.

Lannebo Sverige Plus har en årlig fast förvaltningsavgift på 1 procent, samt en rörlig avgift på 20 procent av den avkastning som överstiger utvecklingen för SIX Portfolio Return Index. Det råder delade meningar om denna avgiftsstruktur, som ibland får kritik, men Pär Ståhl parkerar sig i det positiva lägret.

”… En prismodell som jag gillar. Då man endast får extra betalt när man klår marknaden och verkligen levererar ett extra värde”, skriver fondredaktören, som berömmer fonden för att den uppvisat klart högst avkastning bland Sverigefonder de senaste tre åren. Den årliga avkastningen uppges ha legat på 12,8 procent, mot 8,8 procent för kategorisnittet.

“Fonden har totalt fem stjärnor hos Morningstar. Fonden förvaltar idag 6,5 miljarder kronor, vilket borde vara mer med tanke på prestationen. Placera tycker att spetsfonden Lannebo Sverige Plus är köpvärd”, skriver Pär Ståhl.

Fonden förvaltas av Martin Wallin och Robin Nestor.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR