Lime Technologies: Så ser fondägandet i CRM-raketen ut

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Säljstödsbolaget Lime Technologies noterades på Stockholmsbörsen den 6 december, efter att huvudägaren Monterro minskat sitt innehav genom aktieförsäljning till allmänhet och institutioner. Kursen sattes till 72 kronor, och aktien hade på tisdagen ökat till 105 kronor efter en 23-procentig uppgång sedan Limes bokslut den 12 februari. Jämfört med erbjudandet vid introduktionen är kursuppgången 45,8 procent.

Swedbank Robur Fonder ägde sedan innan börsintroduktionen aktier i bolaget genom fonden Microcap, som också tillsammans med Swedbank Robur Fokus köpte aktier i samband med noteringen. Även C Worldwide AM köpte aktier.

En annan fond som klivit in i aktien är Lancelot Avalon, som per årsskiftet hade 3,2 procent av fondkapitalet placerat i Lime, visar data från Morningstar.

De fonder som har en portföljexponering mot Lime överstigande 1 procent av kapitalet är Swedbank Robur Microcap, med 4,3 procent, C Worldwide Sweden (3,3), Lancelot Sweden (3,2), Swedbank Robur Fokus (2,4) samt Plus Mikrobolag Sverige Index (1,7). Portföljdatum i Morningstar är 31 januari, förutom för Swedbank Robur Microcap och Lancelot Avalon, vars siffror avser den 31 december.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR