• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF: Stökig marknad gett bra ingångsnivå i high yield

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När det skakade till på de finansiella marknaderna i slutet av förra året var inte den europeiska kreditmarknaden något undantag. Target date-fonden ODDO BHF Haut Rendement 2025 utnyttjade det oroliga läget till att sänka riskprofilen något, men till samma avkastningsnivå som tidigare, enligt Alain Krief, global chef för fixed income på ODDO BHF Asset Management.

“Vi har gjort vissa justeringar. Tack vare högre spreadar har vi kunnat växla till bättre kreditkvalitet, utan att försämra den förväntade avkastningen. Exempelvis har vissa singel b-innehav bytts ut mot dubbel b, samt en del trippel b- mot trippel b+”, säger han i en kommentar till Fonder Direkt.

Alain Krief. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Alain Krief. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Sedan årsskiftet har en bred återhämtning skett på kreditmarknaderna och spreadarna har dragits ihop. Alain Krief menar att det är för tidigt att slå fast att det handlar om ett trendskifte, utan ser utvecklingen på sistone snarare som en uppstuds efter en överdriven reaktion i december. Om ekonomisk data framöver visar på att tillväxten har bottnat och inte längre är fallande går det att prata om en trend och en ny marknad, och för tillfället avvaktar Alain Krief signaler på vart ekonomin är på väg.

Bond picking med makrohänsyn

Alain Krief menar att high yield-marknaden nu prissätts mitt emellan en recession och goda lugnare tider, och att man i dagsläget får väldigt bra betalt för den tagna risken, särskilt i större bolag.

“Vi har sett spreadar dubblas det senaste året, vilket enligt mig innebär en mycket intressant ingångsnivå i high yield”, säger fondförvaltaren.

Det ekonomiska läget behöver bli betydligt värre för att ODDO BHF Haut Rendement 2025 ska få en negativ avkastning i år, enligt Alain Krief, som pekar på att det finns utrymme för spreadarna att vidgas med ytterligare 150 baspunkter för att fonden ska ge ett nollresultat.

Om fondförvaltarteamet dock tydligt ser att ekonomisk data kommer in ordentligt mycket svagare, uppges fonden vara redo att reducera durationen samt exponeringen mot bolag med högt beta, till förmån för högre kreditkvalitet. Alain Krief pekar dock på att man behöver skilja på länder och de företag som är baserade där. Ett exempel han ger är Italien och Fiat Chrystler*.

“Om till exempel utsikterna för Italien försämras ytterligare, tror vi då att Fiat Chrystler* kommer gå i konkurs? Nej, inte alls. Det är på det sättet vi förhåller oss till marknaden. Även om vi går mot en mycket sämre miljö, är vi skyddade av förfallodatumen. I slutändan förlorar man inte pengar om inte bolagen ställer in betalningarna”, säger Alain Krief.

ODDO BHF AM SAS, med ett kreditanalytikerteam på fler än 15 personer, ser sig själva som “bond pickers”, och Alain Krief konstaterar att en fundamental inställning med en omsorgsfull kreditresearch som tar hänsyn till makroförhållanden är avgörande för att nå resultat.

“Oavsett vilken obligationsstrategi du har så måste du köpa rätt bolag, annars kommer det aldrig fungera”, konstaterar fondförvaltaren.

Ingen stress för ECB att höja räntan

Fondförvaltningsteamet har noterat att både ECB och Federal Reserve anslagit en mjukare ton på sistone, och Alain Krief ser inget stort problem med att ECB avvaktar utvecklingen innan styrräntan höjs.

“De låga räntorna är inte ideala, men med en låg tillväxt och en dämpad inflation kan det vara rimligt att inte gå för snabbt fram. För att ECB ska höja behöver tillväxten ta fart. Det enda dåliga scenariot skulle egentligen vara ingen tillväxt kombinerat med högre inflation, då skulle centralbanken ha ett problem”, säger Alain Krief.

ODDO BHF AM SAS är av uppfattningen att centralbanken inte ska bidra till att blåsa upp bubblor, men i dagsläget ser inte kapitalförvaltaren några sådana. ECB har tid på sig och kan återinvestera de obligationer på balansräkningen som förfaller och hålla räntorna låga för att stödja tillväxten, medan man avvaktar utvecklingen, enligt fondförvaltaren.

Risk i target date-fond minskar med tiden

Alain Krief framhåller att fonden i slutändan beter sig som en enskild obligation, men med en mer diversifierad risk. Ju närmare fonden rör sig mot slutdatumet, desto kortare tid kvarstår tills portföljinnehaven når sina förfallodatum, och således minskar risken.

Så länge fondförvaltarna är tålmodiga, diversifierade i fundamentalt bra bolag samt lyhörda för makrosignaler bör avkastningen hamna på en bra nivå, givet att ekonomin inte väsentligt försämras, förklarar han. Dessutom finns möjlighet till ett löpande kassaflöde i fonden, för den investerare som föredrar den andelsklass som betalar utdelning, lägger Alain Krief till, som avslutar med att high yield fungerar ypperligt som ett inslag i en bred portfölj.

*Nämnandet av fordonskoncernen ska ses som ett exempel och ingen investeringsrekommendation.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR