AP-fonderna: Vale utesluts efter rekommendation från etikråd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Samtliga AP-fonder exkluderar gruvbolaget Vale från förvaltningen, efter en rekommendation från fondernas etikråd.

Det skriver Dagens Nyheter.

Beskedet kommer efter den dammolycka som krävde hundratals människoliv den 25 januari i år. Olyckan är inte den första katastrofen som Vale varit inblandat i. I november 2015 bragdes 19 människor om livet efter en dammolycka med kopplingar till Vale, i den brasilianska staden Mariana, då 44 miljoner kubikmeter lerfyllt vatten forsade in över området kring staden.

AP-fondernas etikråd meddelade efter katastrofen i januari att dess förtroende för Vale var förbrukat, och på onsdagen har rådet rekommenderat AP2, AP3 och AP4 att exkludera bolaget samt pekat på att Vale kan vara föremål för överträdelser av FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna, skriver DN.

“Under den tid som har gått sedan vi gick ut och uttalade vår kritik har fonderna följt vårt uttalande och när vi i dag rekommenderar att man utesluter bolaget har de flesta, om inte alla, redan sålt av sitt innehav”, säger etikrådets generalsekreterare John Howchin.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR