Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
BSF European Opps Extension    Mid growth   Large growth
JPM Japan Strategic Value     Large value   Large blend 
Invesco Gold & Precious Mtls    Mid blend    Mid growth 
BGF World Agriculture       Mid value    Mid blend  
PGIM Jennison US All Cap Eq    Large value   Large blend 
Swedbank Robur Asienfond      Large blend   Large growth
BGF World Mining          Large value   Large blend 
JPM Systematic Alpha        Mid growth   Mid blend  
JPM Global Aggregate Bond     Small value   Mid value  
JPM Global Corp Bd         Small value   Mid value  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR