Hedgefonder: Fortsatt förtroende från inst, trots besvikelse

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fyra femtedelar bland institutionella investerare planerar att bibehålla eller öka sin exponering mot hedgefonder under 2019. Detta trots att 55 procent känner sig svikna till följd av den svaga utvecklingen förra året, då hedgefonder i genomsnitt tappade 3,4 procent (den sämsta utvecklingen på nära tio år).

Det skriver branschsajten Institutional Investor, med hänvisning till en rapport från analysföretaget Preqin, som tagit pulsen på institutionella placerare.

Det faktum att en så stor andel av de tillfrågade är positivt inställda till hedgefonder, trots svag utveckling, uppges ha att göra med farhågor för en ekonomisk nedgång.

“Medan vi aldrig i realtid vet exakt var vi befinner oss i den ekonomiska- och marknadscykeln är det rätt tydligt att miljön är under förändring. I bästa fall är vi i slutfasen av en decennium lång expansion; tillgångsvärderingar är ansträngda och ekonomisk tillväxt försvagas på de flesta håll, samtidigt som allt detta förstärks av protektionism och handelskrig”, framgår av rapporten.

Med indikationer på en nära förestående marknadskorrektion har hedgefonders förmåga att skydda investerare från nedgångar aldrig varit så viktigt som nu, konstaterar Preqin.

“Om investerares rädsla för marknadskorrektion visar sig befogad, kommer hedgefonder tveklöst att få bevisa sitt värde under 2019”, enligt rapporten.

Sett till strategityp visade sig makrostrategier vara det mest populära valet bland respondenterna, då 29 procent sade sig planera att öka sin exponering mot kategorin.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR