Norron: Över 10% kapital i IAR Systems, ökat under längre tid

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Norron befäster sin ställning som programvarubolaget IAR Systems största ägare, efter att ha flaggat för aktieköp medförandes att kapitalandelen uppgår till 10,3 procent.

Innan köpet, som uppgår till nära 63.000 aktier, hade Norron 9,9 procent av kapitalet, visar data från Holdings.

Norron har kontinuerligt ökat sin kapitalandel i aktien sedan i augusti 2016, då densamma uppgick till 1,7 procent.

Fonderna med innehav är (Norron) Active, Target, Select samt Alpha, enligt Holdings databas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR