Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
BNY Mellon Global Dynamic Bd    Small value   Mid growth 
BNY Mellon Global Real Ret     Large blend   Large growth
Whitehelm Capital Lstd Cor Infras Large value   Mid value  
SEB Concept Biotechnology     Mid growth   Large growth
SEB Nordenfond           Large growth  Large blend 
SEB Asia Small Caps ex Japan    Mid blend    Mid growth 
SEB Eastern Euro Small and Mid Cap Mid value    Small value 
SEB Sverige Expanderad       Large growth  Mid growth 
SEB Strategy Balanced       Large value   Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR