Harris: Flaggar för 5% i H&M, Oakmark International störst post

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Harris Associates ligger åter på köpsidan i detaljhandelskoncernen H&M.

Enligt ett flaggningsmeddelande har Harris ökat till 5,0 procent av kapitalet.

Harris kapitalandel i bolaget toppade på 7,4 procent i mars 2018, visar statistik från ägardatatjänsten Holdings. Sedan dess har denna andel minskats till 4,3 procent per den 31 december 2018, för att nu alltså vända upp mot 5,0 procent.

Harris nu registrerade köp har transaktionsdatum den 15 februari och omfattar 11 miljoner B-aktier, enligt Holdings.

En titt bland Harris underliggande portföljer visar att fonden Oakmark International Investor är den med i särklass störst innehav, bland Harris olika portföljer. Fonden investerar i aktier på global basis (med tonvikt på Europa) och hade per årsskiftet BNP Paribas, Daimler och Lloyds Banking Group som största innehav, enligt data från Morningstar. H&M återfanns på tionde plats.

Oakmark International Investor har fyra Morningstarstjärnor och har belönats med högsta betyg i form av guldrating av Morningstars fondanalytiker.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR