Ivis: Ska börja rödflagga ojämställdhet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den brittiska investerarorganisationen Ivis börjar rödflagga bolag som inte har mer än en kvinna i styrelsen.

Det skriver organisationen i ett pressmeddelande samt refereras av Nyhetsbyrån Direkt i ett telegram.

Beslutet är viktigt, då de cirka 200 medlemmarna utgörs av fonder och investmentbolag med över 7.000 miljarder pund i tillgångar.

“Bevisen klarlägger tydligt att jämlika styrelser fattar bättre beslut”, skriver Andrew Ninian, chef för organisationens bolagsstyrningsenhet.

Investerarorganisationen genomför bolagsgranskningar för att ge information till investerare och aktieägare, vilket ska bidra till ökat ägarinflytande i bolagsvärlden.

“Ivis kommer också att gulflagga bolag som inte är på väg att uppfylla målet om minst 33 procent kvinnor i styrelsen från och med 2020, vilket är i linje med den så kallade Hampton-Alexander-utredningen. Därför kommer bolag med mindre än 25 procent få gul flagg”, skriver Ivis.

Hampton-Alexander-utredningen är en regeringsstödd organisation som fokuserar på jämställdhet i näringslivet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR