• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Gynnades av kreditrally i jan, ökat i befintliga innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) 2019 började med ett starkt börsrally på både aktie- och kreditmarknaden efter ett tufft slut på förra året, skriver Alain Krief och Olivier Becker som förvaltar ODDO BHF Haut Rendement 2025. De tillägger att även om återhämtningen är välkommen så har den lite att göra med Europa. Tyskland sänkte sina tillväxtmål och brexitförhandlingarna har saktat av, förklarar portföljförvaltarna.

Samtidigt har investerarnas risktagande ökat bland annat på grund av fortsatta förhandlingar mellan Kina och USA samt lugnande besked från Jerome Powell, skriver förvaltarna.

Med detta som bakgrund så förblev den amerikanska tioåriga statsobligationen relativt stabil då den steg från 2,68 procent till 2,73 procent, konstaterar Alain Krief och Olivier Becker. Den tyska tioåringen fortsatte att falla och gick från 0,24 till 0,15 procent, skriver förvaltarna.

Utveckling för ODDO BHF Haut Rendement 2025 sedan start den 12 januari 2018. Fonden har inget jämförelseindex och basvalutan är euro. I januari steg fonden 2,52 procent i euro och 5,01 procent i svenska kronor.

(Källa: ODDO BHF AM SAS)

(Källa: ODDO BHF AM SAS)

Itraxx Xover gick ned 44 baspunkter från 352 till 308, nämner portföljförvaltarna i fondkommentaren. De konstaterar också att Itraxx Main sjönk från 87 baspunkter till 71 under januari.

High yield-marknaden steg 2,21 procent under januari och de starkaste bidragen kom från hälsovård, detaljhandel och energi, skriver Alain Krief och Olivier Becker. De pekar också på att investment grade-marknaden har stigit kraftigt, vars benchmark visar en absolutavkastning på 1,1 procent då den fått stöd av försäkring, fastighet och transport.

Fyllt på i ett antal innehav

Portföljförvaltarna förklarar att fonden i januari använde sina likvida medel för att stärka positionerna i Maxeda, Aston Martin, El Corte Inglés, Lecta och Algeco. De skriver också att fonden har gynnats av det kreditrally som har orsakats av minskade spreads under året. Detta har gjort att några av fondens obligationer har presterat mycket väl; Aldesa, Salini och Intralot har stigit med 22, 12 respektive 10 procent, skriver Alain Krief och Olivier Becker.

Portföljens tio största innehav per den 31 januari. Frankrike, Italien och USA stod för de största vikterna på landnivå med 16,6, 13,0 och 12,6 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljens tio största innehav per den 31 januari. Frankrike, Italien och USA stod för de största vikterna på landnivå med 16,6, 13,0 och 12,6 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Under januari försvann lite av marknadens pessimism som december förde med sig. Även om det går att bekräfta att tillväxten skulle stanna av, utan en lågkonjunktur, så ser fondförvaltarna att prestationen fortsätter att förbättras och pull to par-effekten kommer att påverka de obligationer som har kortast löptid. Samtidigt finns huvudriskerna i omvärlden kvar och det kan leda till ökad volatilitet inom de närmaste månaderna, avslutar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR