Case Power Play: Boxplay i och med Elekta-nedgång på fredagen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Strålterapibolaget Elektas aktie hade på fredagseftermiddagen sjunkit drygt 12 procent, efter att bolaget i sin rapport sänkt prognosen för ebita-marginal från cirka 20 till cirka 18 procent. Prognosen avser det brutna räkenskapsåret 2018/2019.

Ebita-resultatet blev 505 miljoner kronor för det tredje kvartalet (535), medan analytiker hade räknat med 607 miljoner.

Omsättningen slog emellertid förväntningarna. Elekta omsatte under kvartalet 3.320 miljoner kronor (2.756), att jämföra med snittestimaten om 3.103 miljoner kronor.

Aktien är, trots fredagens utveckling, upp 75 procent de senaste tre åren. Sedan årsskiftet är stigningen alltjämt 7,8 procent. (Källa: Infront)

Aktien är, trots fredagens utveckling, upp 75 procent de senaste tre åren. Sedan årsskiftet är stigningen alltjämt 7,8 procent. (Källa: Infront)

Bland fonder med innehav i den på fredagen stukade kursraketen återfinns bland annat SEF Case Power Play, som enligt data från Holdings per årsskiftet hade vigt 8,5 procent av portföljutrymmet åt Elekta.

I övrigt, sett till fonder med exponering överstigande 5 procent, märks Nordea Allemansfond Olympia med 5,9 procent, Skandia Link Carnegie Sw Sm Cap (5,5) och Cliens Sverige Fokus (5,4). Siffrorna gäller per den 31 december, förutom för Skandia, som rapporterat in sina innehav per den 31 januari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR