• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Positionerad för räntesänkning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond utnyttjade marknadsrallyt under januari för att trimma kreditrisken i portföljen, och exponeringen mot high-yield uppges vara på den lägsta nivån hittills.

Det skriver fondförvaltaren Ariel Bezalel i en månadskommentar.

Fondens avkastning i januari drevs av en mängd olika tillgångar, exempelvis amerikanska och australiska statsobligationer, high-yield-marknader och obligationer på tillväxtmarknader (emerging market debt), skriver förvaltaren.

Jupiter Dynamic Bonds svenska andelsklass steg 0,9 procent i januari, medan jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) stärktes 1,6 procent.

Beredda på amerikansk räntesänkning

Fonden uppges vara positionerad för en räntesänkning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Förvaltarteamet tror att den tilltagande oron för en global nedgång oundvikligen kommer bidra till slutet av räntehöjningscykeln, och det väldigt snart.

“Mitt team och jag behåller en försiktig syn på risktillgångar. Korta och skarpa rallyn, som setts i januari, är typiska under björnmarknader och vi föredrar att fokusera på ekonomiska fundament, vilka fortsätter att försämras globalt”, skriver Ariel Bezalel.

Ser rallyn som möjlighet att minska risk

Utsikterna för framtida risker övervakas noga, men Ariel Bezalel anser att förvaltarteamet har den erfarenhet och de verktyg till förfogande som krävs för att styra fonden genom nästa steg i kreditcykeln. Eventuella kreditrallyn kommer användas för att beskära risken, medan marknadskorrigeringar kommer utnyttjas för att hitta attraktiva ingångslägen för obligationer på tillväxtmarknaden, tillägger förvaltaren.

Under månaden uppger Ariel Bezalel att fonden adderat “speciella situationer” till portföljen, såsom lokala tioåriga valutaobligationer i Peru och Polen. De högkvalitativa emittenterna förväntas gynnas av en lägre amerikansk statsskuldsränta (för Peru) och lägre tyska obligationsräntor (för Polen).

Svagheter i global ekonomi ger fördel statsobligationer

Portföljen är fortsatt viktad mot amerikanska och australiska statsobligationer med utsikten att den globala ekonomin kommer att få det kämpigt under tyngden av för stora skulder och en försämrad demografisk profil, speciellt på utvecklade marknader. Förvaltaren uppger att även fast fondens exponering mot high-yield för tillfället är på den lägsta nivån hittills förblir teamet flexibla gentemot möjligheter.

“Vi är fortsatt ‘bullish’ mot indiska statsobligationer, vilka erbjuder attraktiva avkastningar och drar nytta av det globala deflationstrycket. Vi finner även intressanta möjligheter inom Sri Lanka, Peru och Polen”, skriver fondförvaltaren.

Angående företagskrediter uppges fonden föredra europeiska sektorer inom telekom och energi, medan Storbritannien ligger i topp för efterställda bankobligationer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR