• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Fortsatt tilltro till Wirecard

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det nya året påbörjades med breda uppgångar på marknaden som återhämtade sig efter att ha fallit under slutet på 2018, inleder aktiefonden Jupiter European Growths fondförvaltare Alexander Darwall en månadskommentar. Januari visade åtstramade tillväxtutsikter och fondförvaltaren nämner att tecken på en ekonomisk avstanning visar sig runt om i Europa.

Jupiter European Growth steg med 8,2 procent under januari medan jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR) ökade 6,4 procent. Detta avser basvalutan euro. Omräknat i svenska kronor steg fonden 10,8 procent under månaden.

Förvärv hos portföljbolagsamt granskningar i innehaven

I allmänhet var januari en lugn månad vad gäller uttalanden från företag inför rapportsäsongen, skriver förvaltaren. Han lägger till att fondens innehav i Carnival, Adidas och Infineon Technologies har bidragit positivt i och med att de har återhämtat sig från decembers nedgångar.

Alexander Darwall nämner i kommentaren att Deutsche Boerse höjde sin vinstprognos och sade att den nettojusterade vinsten för 2018 skulle öka med 17 procent. Han förklarar också att Wirecard släppte sina preliminära resultat som låg i linje med förväntningarna och att Financial Times har publicerat en granskande artikel om Wirecards verksamhet i Asien och oklarheter kring dess bokföring. Förvaltaren påpekar att portföljteamet litar på Wirecard, att de tror på att bolaget har agerat i god tro och att man ser Wirecard som en attraktiv investering fram till dess att något konkret kan bevisas.

Förvaltaren skriver att Intermediate Capital under tredje kvartalet rapporterade ett fortsatt starkt inflöde, att volatiliteten inte hade påverkat värderingen och att alla fonder kommer att möta eller överträffa sina avkastningströsklar.

Det italienska bolaget Do Bank steg kraftigt efter uttalande om att bolaget Altamira ska förvärvas, vilket kommer öka Do Banks närvaro i flera länder, enligt Alexander Darwall. Vidare steg Edenreds aktie efter att bolaget genomfört två förvärv och uteslutit ett bud på Ingenico, påpekar förvaltaren, som också meddelar att de negativa portföljbidragen har kommit från Coloplast, Grifols och Novo Nordisk.

Framtidsutsikter

Även om bolag i Europa som exponeras mot USA brukar gagnas av sänkta amerikanska skattesatser, så uppges förvaltarteamet vara fortsatt uppmärksamma vad gäller europeiska bolag med global verksamhet, där det kan vara svårare att försäkra sig om att avlägsna avdelningar alltid har bolagets bästa i åtanke, skriver Alexander Darwall.

“Vi undviker generellt sett politiskt känsliga bolag, bolag med mycket anläggningstillgångar och mycket skulder. Istället ligger fokus på företag med flexibla tillgångar och leverantörskedjor. Bolag som baserar sig på specialanvänd teknologi kan ofta kringgå protektionistiska barriärer”, skriver förvaltaren.

Samtidigt identifierar han det ökade hotet av en saktande ekonomisk tillväxt och ökade räntor. Det skulle göra det svårt för vissa bolag att återfinansiera höga skuldsättningar, konstaterar förvaltaren.

“Vi är övertygade att det fortfarande finns goda investeringsmöjligheter”, avslutar fondförvaltaren Alexander Darwall.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR