• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro HY Bond: Ökat risk, men defensiv duration

STOCKHOLM (Fonder Direkt) High yield-fonden ODDO BHF Euro High Yield Bond ökade sin riskpositionering under januari, men är fortsatt defensivt positionerad via sin starka durationsundervikt och sina relativt låga optionsjusterade spreadar (OAS).

Det skriver fondförvaltarna Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck och Ivan Romanenko i en månadsrapport.

Fonden steg 1,75 procent i januari, sett till basvalutan euro, samtidigt som jämförelseindex (BOFA ML Euro BB-B Non Financial Fixed Floating Rate HY Constrained Index) ökade 2,16 procent. Omräknat i svenska kronor avkastade fonden 4,22 procent i januari.

Underviktar cykliskt och dubbel b

Obligationsfonden håller främst underviktade positioner inom cykliska sektorer såsom bilar, kemikalier, detaljhandel och industrivaror & -tjänster, uppger förvaltarteamet. Förvaltarna tillägger att en undervikt även hålls för dubbel b-innehav, och en neutral position till singel b.

Förväntar sig ökad volatilitet

Den Europeiska High-Yield marknaden återhämtade sig kraftigt i januari, och i fortsättningen förväntar sig fondförvaltarna att marknaden uppvisar en högre volatilitet, orsakat av exempelvis en långsammare ekonomisk tillväxt, brexit och stigande räntor i USA.

“Spreadar ligger för nuvarande på 100 baspunkter under den långsiktiga genomsnittsnivån. Kreditval förblir avgörande, och blir än mer viktigt i den nuvarande miljön för att överträffa marknaden”, skriver portföljteamet.

USA dominerar portföljvikten för fonden, med en landexponering om 15,2 procent, följt av Frankrike 15,0 procent och Tyskland 10,2 procent. Motsvarande landexponering för fondens jämförelseindex ligger på 16,7, 14,1 och 10,3 procent.

ODDO BHF Euro High Yield Bonds tio största positioner per den 31 januari, bland totalt 202 innehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Euro High Yield Bonds tio största positioner per den 31 januari, bland totalt 202 innehav. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR