Pension: Sämsta året sedan finanskrisen för AP 1-4

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De statliga buffertfonderna för pensionssystemet, Första till Fjärde AP-fonderna, såg kapitalet minska under 2018, som blev det sämsta året för fonderna sedan finanskrisen.

Det skriver Dagens Industri, som preciserar att den sammanlagda avkastningen för Första till Fjärde AP-fonderna summerade -4,7 miljarder kronor ifjol.

Tredje AP-fonden var den enda av de fyra pensionsbuffertfonderna som levererade en positiv avkastning 2018. Fondens avkastning om 2,2 miljarder kronor (+0,6 procent) åts dock upp av det faktum att samtliga buffertfonder behövde stötta pensionssystemet med 6,8 miljarder kronor förra året, enligt Di.

Första till Fjärde AP-fonderna har nu sammanlagt 1.349 miljarder kronor under förvaltning; ett kapital som blir allt viktigare för våra pensioner, enligt Svante Midander som är ekonom på Konjunkturinstitutet.

“Buffertfonderna bidrar till att ge en jämnare utveckling för pensionerna över tid. Den rollen har dessutom ökat eftersom fondernas andel av inkomstpensionssystemet har ökat, från att kapitalet utgjorde 10 procent 2001 till 15 procent 2017”, uppger Svante Midander för Di.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR