• UPPDRAGSARTIKEL

Fonder: Dessa fem aktier kan stiga ordentligt - förvaltare Coeli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Elekta, NRC, Nordic Waterproofing, Stillfront och Billerud Korsnäs. Det är namnen på fem bolag vars aktier samtliga har betydande uppsida, utan att de för den sakens skull har “galet hög risk”.

Det sade Coeli Sveriges förvaltare Mattias Eriksson till Dagens Industri på tisdagen.

Men för att aktierna ska lyfta krävs sannolikt att vissa scenarier spelar ut enligt förvaltarens önskan.

I fallet Elekta behöver försäljningen av den nya maskinen Unity ta fart, med stora beställningar från Kina.

NRC behöver lyckas med integreringen av sitt stora finländska förvärv, samt se att efterfrågan på tåg- och rälsunderhåll utvecklar sig enligt de nationella planer som presenterats.

För det förvärvsdrivna taktätningsbolaget Nordic Waterproofing gäller det också att ha förvärvsframgångar, något Mattias Eriksson menar är svårt men som Nordic Waterproofing uppges ha lyckats bra med hittills. En kommande utmaning blir att ta sig an den belgiska dammsystemsdistributören Distri Pond, som Nordic Waterproofing enligt ett pressmeddelande på tisdagen förvärvar för drygt 11 miljoner euro.

Avseende spelutvecklaren Stillfront vill förvaltaren se att dess två största varumärken “får upp farten efter besvikelser i det andra och tredje kvartalet” samt att det genomförs förvärv som faller väl ut och uppskattas av marknaden.

Gällande kartongtillverkaren Billerud uppges det största riskmomentet vara igångsättningen av Kartongmaskin 7, som det har investerats stort i. Mattias Eriksson är beredd på att det kan uppstå olägenheter i samband med detta, men hoppas att Billerud ska klara sig ifrån större problem då Kartongmaskin 7 tas i drift. Dessutom finns en uppsida i en kommande skogsförsäljning som förvaltaren hoppas ska inbringa 6 miljarder kronor, att jämföra med Billeruds börsvärde på drygt 25 miljarder kronor.

I ett positivt scenario kan Elekta enligt Mattias Eriksson klättra till 180 kronor, NRC till 100, Nordic Waterproofing “över hundralappen”, Stillfront till omkring 260 samt Billerud Korsnäs till 150-160.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR