Fonder: Världens första shariakompatibla energifond lanseras

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det Londonbaserade energiinvesteringsföretaget Exergy Capital har gjort gemensam sak med den Dubaibaserade alternativa förvaltaren Dalma Capital, för att skapa vad de betecknar som världens första shariakompatibla (sharia complient) fond med fokus på energisektorn.

Det skriver branschsajten Funds Global Mena.

Fonden uppges rikta in sig på infrastruktur och avancerad teknologi inom den globala energimarknaden, då denna rör sig bort från kolbaserad energi och fossila bränslen.

Detta skifte skapar enligt Exergys grundare Dr. Erich Becker unika möjligheter som inte setts till på generationer.

“De kommande åren av transformeringen är kritiska. Investerare behöver förstå dessa unika möjligheter, då det är osannolikt att de dyker upp igen”, säger Dr. Erich Becker.

Investeringsprocessen för den nya fonden är private equity-liknande, och förvaltarna kommer leta efter nischaktörer i främst Europa, som erbjuder innovativa produkter och tjänster kopplade till energivärdekedjan.

“Att investera i framtidens energi erbjuder en hedge mot fossilbränsleekonomier, och gynnar investerare i Mellanöstern som antingen direkt eller indirekt är exponerade mot den konventionella energivärdekedjan”, säger Dalma Capitals vd Zachary Cefaratti.

Shariakompatibla fonder investerar efter principer som stämmer överens med sharialagen. Bland krav som ställs märks exkludering av bolag vars majoritet av intäkterna kommer från försäljning av alkohol, fläskprodukter, pornografi, vadslagning eller militär utrustning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR