• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Fonder: Global och m2 starkast under svagt 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter ett relativt gynnsamt 2017 då investerare åtnjöt stadig avkastning på aktiemarknader, visade sig 2018 bli betydligt tuffare.

Det skriver SKAGEN Fonders investeringsdirektör Alexandra Morris i fondbolagets årsrapport för 2018.

Osäkerhet präglade nedgången

Trots att 2018 inleddes med positiv stämning, pådrivet av en stabil global ekonomi i synkroniserad tillväxt, försämrades sentimentet strax efter att julpyntet hade plockats ihop, skriver investeringsdirektören. Volatiliteten mätt med VIX nådde sin högsta nivå sedan eurokrisen 2011, och toppade på över 35 i februari samt december, vilket renderade i ett genomsnitt för året på 16,6, att jämföra med rekordlåga 11,2 under 2017, konstaterar Alexandra Morris.

Investeringsdirektören pekar på handelskonflikten mellan USA och Kina, Federal Reserves åtstramningstakt, brexit och inte minst avmattad global tillväxt som bidragande orsaker till investeraroron och den minskade riskaptiten.

Tillväxtmarknader underpresterade mot utvecklade marknader för första gången på tre år sett till helåret 2018 skriver Alexandra Morris och pekar på att det fjärde kvartalet var tufft för de flesta länders inhemska aktiemarknader, som hamnade i negativa territorium, och globala aktier som mätte sin sämsta avkastning på tio år. Tillväxtmarknader uppges ha överpresterat relativt sett under fjärde kvartalet med stöd av värderingsrabatt på 30 till 50 procent mot utvecklade marknader, sett till 2019 års P/E och P/B-multiplar. Detta är någonting som inte hör till vanligheterna, menar Alexandra Morris, som tillägger att värde överpresterade tillväxt under marknadsturbulensen till skillnad från tidigare år, något som ger trygghet vid ingången av det nya året.

Blandade fondprestationer

Bland de större SKAGEN-fonderna lyckades SKAGEN Global stå emot nedgångarna bäst, då innehav i USA gynnade och bidrog till att fonden slog sitt jämförelseindex sett till helåret, enligt Alexandra Morris.

SKAGEN Vekst missgynnades oproportionellt mycket av sin vikt i energi menar investeringsdirektören, som noterar att oljepriset sjönk med 20 procent under året i takt med uppkommen tillväxtoro.

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki hade även ett tufft år, och missgynnades av turkiska innehav. Den turkiska aktiemarknaden föll med 43 procent (mätt i dollar) under året efter att landets president utvecklat en dispyt med både Donald Trump och sin egen centralbank, skriver Alexandra Morris och tillägger att fondens Turkietexponering reducerats som en del av en bredare portföljöverblick, vilken redan nu börjat bära frukt då fonden slog index det fjärde kvartalet.

Aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight hade ett tufft 2018, då aktivistfonderna de skuggar drabbades av att investerare sökte säkerhet snarare än bolag under omvandling eller behov av det, skriver investeringsdirektören. Hon pekar dock på att underprestationer bör vända då fallande värderingar ökar pressen på styrelsen, vilket även ökar portföljvärdet.

Även SKAGEN Focus missgynnades av flykten till säkrare tillgångar till följd av sin vikt i små- och medelstora bolag, skriver Alexandra Morris som tillägger att marknaden bortsåg från fundamentala faktorer, vilket bidrog till att storbolag överpresterade.

En ljusglimt återfanns i fastighetsfonden SKAGEN m2 som levererade starkast avkastning både i absoluta och relativa termer och slog sitt jämförelseindex för tredje året i rad, enligt investeringsdirektören. Hon meddelar även att SKAGEN m2 av Citywire har blivit utsedd till den bästa globala fastighetsfonden sett till en treårsperiod.

Anledning till optimism 2019

Alexandra Morris menar att tillgångsmarknader är återställda, att tillväxtprognoserna nu är argumenterbart mer realistiska samt att det finns anledning till optimism, trots att vissa riskfaktorer ännu inte är hanterade.

Indikationer finns på att Federal Reserve verkar trappa ner åtstramningscykeln och att Donald Trump är villig att kompromissa om handelsförbindelser med Kina, fortsätter investeringsdirektören som tillägger att osäkerheten kan komma att öka i takt med att vi närmar oss brexit i mars, men att graden av osäkerhet beror på uttågets utformning.

Alexandra Morris anser, lägre vinstprognoser till trots, att bolagsvärderingar generellt sett ser attraktiva ut, i synnerhet på tillväxtmarknader med P/E- och P/B-multiplar under genomsnittet för år 2000-2018.

Alexandra Morris summerar sina utsikter för 2019 enligt följande:

“Vår uppfattning om 2019 är att det nuvarande negativa sentimentet över aktiemarknader ger goda möjligheter för contrarian-investerare med breda placeringsmandat likt SKAGEN att kapitalisera, särskilt om den höga volatiliteten håller i sig.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR