Swedbank Robur: Gått under 5% av kapitalet i Skanska

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har sålt nära 1 miljon aktier i byggkoncernen Skanska, i en transaktion daterad den 25 februari, och äger därefter 4,84 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Vid månadsskiftet januari/februari ägde fondbolaget 5,45 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings, som visar att Swedbank Robur sålde nära 1,6 miljoner Skanska-aktier den 22 februari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR