• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Altrua Macro: Ökad recessionsrisk, mer defensiv portfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Risken för att en amerikansk (och därmed sannolikt global) recession ska inträffa inom tolv månader är 60 procent, enligt modeller som kapitalförvaltaren Coelis hedgefond Altrua Macro använder i sin investeringsprocess.

Det skriver fondförvaltaren Namik Immelbäck i ett blogginlägg, där han konstaterar att USA:s ekonomiska expansion är fem månader ifrån att vara den längsta de senaste 164 åren, samt att det nu i flera år diskuterats hur länge denna expansion kan tänkas fortgå.

Enligt Coelis recessionsindikator är sannolikheten 60 procent för en recession i USA inom tolv månader. (Källa: Coeli)

Enligt Coelis recessionsindikator är sannolikheten 60 procent för en recession i USA inom tolv månader. (Källa: Coeli)

Som en följd av risken för sämre tider uppges fonden i nuläget föredra en mer defensiv portfölj, skriver Namik Immelbäck, som dock slår fast att indikatorn ovan var uppe på liknande nivåer både 2012 och 2015/2016, utan att en lågkonjunktur blev ett faktum.

Vid de två tillfällena var det emellertid främst (i backspegeln hanterbara) marknadsrisker, i form av Eurokrisen samt kinesisk valutadevalvering, som bidrog till den förhöjda risken, enligt förvaltaren.

“I båda dessa fall hade ekonomin och arbetsmarknaden fortfarande betydande utrymme att återhämta sig och räntorna var fortfarande exceptionellt låga, även i USA, och världens centralbanker kunde snabbt skifta till att utföra mer monetära lättnader”, skriver Namik Immelbäck.

Denna gång har vi kommit betydligt längre i den ekonomiska cykeln, med strama arbetsmarknader, och centralbanker som av den anledningen inte har samma möjligheter att bedriva expansiv penningpolitik, lägger han till.

Det faktum att den amerikanska arbetslöshetskvoten samt nyregistrerade arbetslösa visar tecken på vändning upp från rekordlåga nivåer tolkas i blogginlägget som en signal på att konjunkturtoppen är passerad. Namik Immelbäck illustrerar med följande två grafer från Bloomberg:

Gul graf: amerikansk arbetslöshetskvot, vit graf: antal nyregistrerade arbetslösa i USA. (Källa: Coeli/Bloomberg)

Gul graf: amerikansk arbetslöshetskvot, vit graf: antal nyregistrerade arbetslösa i USA. (Källa: Coeli/Bloomberg)

Vidare resonerar förvaltaren att den platta räntekurvan kommer innebära betydligt tuffare lånevillkor i USA de kommande två åren, vilket i sin tur kommer föra med sig en ekonomisk avmattning.

Namik Immelbäck varnar för att en svårare finansieringssituation framöver kommer göra det tydligt vilka företag som utgör den svaga länken, och att spridningseffekter på marknaden därpå är troliga.

“Det är i detta skede som det uppstår en klassisk självuppfyllelse där enskilda investerare naturligt blir mer försiktiga för att undvika nedgångar. Men när alla tar beslut om att bli mer defensiva i sina investeringar uppstår en situation där alla säljer samtidigt. För oss är det viktigt ur ett längre investeringsperspektiv att vara defensiva i tid istället för att vara kortsiktigt giriga”, avslutar Namik Immelbäck.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR