• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Algo Europe: +9% i januari för kvantaktiefonden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Algo Europe steg 9,0 procent i januari i basvalutan euro, eller 11,6 procent i svenska kronor.

Fonden använder sig av ett kvantitativt upplägg som utgår från den egenframtagna modellen BMR+. Modellen tittar på fundamental data för de aktier som ingår i indexet Stoxx Europe 600, med hänsyn tagen till värderingar, momentum, risk, tillväxt och vinstrevideringar. Fonden inordnar sig därmed i kategorin multifaktor.

Sett till sektorer är ODDO BHF Algo Europe tyngst viktad mot konsumentvaror, där 23,9 procent av kapitalet är placerat, följt av bank & försäkring (20,5), hälsovård (14,0) och industri (10,1). På landnivå toppar Frankrike, med 18,4 procent, Tyskland (17,1), Storbritannien (16,9), Schweiz (11,4) samt Sverige (8,1).

Enligt förvaltaren består portföljen av de bästa aktierna i respektive av de ovan beskrivna faktorkategorierna, och ses över regelbundet.

ODDO BHF AM skriver i en månadsrapport att fonden är lämplig som diversifiering för en placerare med en aggressiv investeringsstrategi, som vill ta del av potentialen för hela den europeiska aktiemarknaden via en högklassig aktieportfölj.

Fonden har en Morningstar-rating om fem stjärnor och en årlig förvaltningsavgift på 0,83 procent.

Vid utgången av januari innehöll portföljen 106 aktier, varav de fem största var Nestle, Roche, Sanofi, Rio Tinto samt Kering, enligt data från Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR