Fonder: Januari nionde raka månaden av europeiska nettoutflöden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska fondbranschen upplevde utflöden om 3,2 miljarder euro i januari, vilket innebar den nionde raka månaden av nettoutflöden, men som föregicks av 16 raka inflödesmånader.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Frankrike gick dock mot strömmen och noterade ett nettoinflöde om 16,0 miljarder euro, vilket drevs på av inflöden om 19,1 miljarder till penningmarknadsfonder. Även Sverige och Schweiz stack ut, med nettoinflöden på 2,6 respektive 2,3 miljarder euro, skriver Funds Europe.

Sett till tillgångsklasser hade obligationsfonder den starkaste flödesutvecklingen i januari, med ett totalt nettoinflöde på 12,7 miljarder euro.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR