Nordea Fonder: Gått under 10% kapital i Bure

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder flaggar för en minskning till 9,99 procent av kapital och röster i investmentbolaget Bure.

Nordea Fonder har successivt minskat sitt innehav i Bure sedan slutet av mars 2018 då innehavet uppgick till 12,2 procent av totalt antal aktier.

De Nordeafonder med registrerat Bure-ägande är Nordea Småbolagsfond Norden, Nordea Småbolagsfond Sverige, Nordea Invest Nordic Small Cap, Institutionella Aktiefonden Sverige samt Nordea Donationsmedelsfond, enligt data från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR