• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Algo Global: Ökade 8,5% under stark januarimånad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Multifaktorfonden ODDO BHF Algo Global ökade i värde med 8,1 procent i januari, räknat i basvalutan euro. I svenska kronor summerade uppgången till 11,2 procent.

Fonden förvaltas av Thierry Misamer och Thomas Höhenleiter enligt den propietära modellen BMR+, som screenar aktier inom indexet MSCI World enligt olika faktorer. BMR+ tittar på värdering, momentum, risk, tillväxt och vinstrevideringar, för att sedan välja ut de bästa aktierna i respektive kategori, enligt förvaltarna, som regelbundet överser portföljens sammansättning. Fondens syfte uppges vara långsiktig värdestegring av kapitalet, genom att investera i lovande globala bolag.

Finans är den tyngst vägande branschen i portföljen, med 19,6 procent av fondförmögenheten. Därpå märks konsumenttjänster (15,5 procent), konsumentvaror (12,0), “utilities” (11,9) och industri (11,1).

ODDO BHF Algo Global investerar världen över, och vad gäller portföljexponering i enskilda länder toppar USA med 52,9 procent av kapitalet, följt av Kanada (6,7), Japan (6,4), Frankrike (5,6) och Storbritannien (5,3).

De största innehaven utgjordes per den 31 januari av Apple, Amazon, Pepsico, Microsoft och Nestle. Totalt fanns 199 innehav i portföljen, enligt data från Morningstar, där det framgår att fonden har betyget fyra stjärnor. Den årliga förvaltningsavgiften ligger på 0,74 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR