Swedbank Robur: Gått under 5% av kapitalet i Atlas Copco

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har minskat sitt innehav i Atlas Copco till 4,99 procent av kapitalet, framgår av ett flaggningsmeddelande.

Minskningen är den åttonde raka registrerade, sedan i november 2018 då Swedbank Robur ägde 5,21 procent av kapitalet, visar data från Holdings.

Fondbolaget är alltjämt näst största ägare i verkstadskoncernen, efter Investor som har 16,9 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR