Fonder: Nytt rekord för börshandlade ESG-produkter i januari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerat kapital i börshandlade produkter med ESG-fokus (ESG ETP, inklusive ETF) nådde en rekordnivå om nära 25 miljarder dollar vid utgången av januari.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Nettoinflödet för dessa typer av produkter uppges ha varit 730 miljoner dollar under månaden.

Enligt en rapport Funds Europe tagit del av svarar europeiskt registrerade börshandlade ESG-produkter för 56 procent av tillgångarna, medan amerikanska dito står för 36 procent.

Vid januari månads utgång fanns det 210 stycken ESG-klassade börshandlade produkter världen över, listade på 26 börser i 23 olika länder.

För svenskt vidkommande kan nämnas att Nordea Markets i september ifjol lanserade en ETF med ESG-inriktning, under namnet Nordea Smartbeta Eurozone Equity UCITS ETF. Produkten replikerar indexet Nasdaq Nordea Smartbeta Multifactor ESG Eurozone Index, som tagits fram i samarbete mellan Nordea och Nasdaq.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR