• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: Sålt av norskt fiskodlingsbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Januari bjöd på stabila uppgångar på de globala aktiemarknaderna, och avseende länder gynnades särskilt Turkiet och Brasilien av det mer optimistiska humöret, medan Kina var en anmärkningsvärd eftersläntrare.

Det skriver förvaltaren Charlie Thomas inledningsvis i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth.

Fonden hade en positiv start på året i både absoluta och relativa termer med flera innehav som levererade tvåsiffrig avkastning, uppger förvaltaren. Månadens avkastning blev 9,5 procent i basvalutan euro, medan jämförelseindex (FTSE World TR EUR) steg 7,4 procent. Mätt i svenska kronor ökade fonden 12,1 procent.

Bland portföljens främsta bidragsgivare nämns Tomra (återvinning), Covanta (avfall till energi), First Solar och Owens Corning (isolering).

“Återhämtningsstyrkan av dessa innehav visar på hur pessimistiskt sentimentet var under slutet på 2018”, tillägger fondförvaltaren.

Senaste tillskottet presterar

Charlie Thomas gläds speciellt över prestationen från IPG Photonics, som fonden tog position i föregående kvartal. Bolaget säljer laserfiberutrustning för användning inom tillverkning och industriella processer, vilket signifikant reducerar energikonsumtion och avfall, enligt förvaltaren.

“Enligt oss är IPG Photonics en tydlig branschledare med en långsiktig strukturell tillväxtmöjlighet då deras kärnteknologi ger utrymme för en ökad mångfald av tillämpningsområden, inom allt från medicin till storskaliga infrastrukturprojekt”, skriver Charlie Thomas.

Mindre väl presterade avfallstjänstbolaget Renewi, som hade det kämpigt på grund av ovissheten kring en regelutredning av den historiska användningen av värmebehandlad jord i sin ATM-anläggning för hantering av farligt avfall, förklarar förvaltaren. Portföljteamet följer utvecklingen noga, tillägger han.

Tagit hem vinst i fiskodlare

Fonden sålde under januari av hela sitt innehav i norska fiskodlingsbolaget Salmar och tog hem vinsten. Förvaltaren uppger att den långsiktiga utsikten för branschen är robust, men att de valde att sälja av utifrån en oro att värderingen för branschen är allt för hög på medellång sikt.

Förvaltaren skriver att även om de välkomnar en sådan positiv start på året, särskilt då portföljteamet ansåg att många aktievärderingar hade sjunkit till alltför pessimistiska värderingar, har man en fortsatt försiktig syn på de kortsiktiga utsikterna för marknaden och ekonomin. Charlie Thomas tillägger att fonden fortsatt är beredd att ta tillvara potentiella möjligheter som ytterligare volatilitet kan erbjuda, och fortsätter att se värderingar inom det hållbara investeringstemat som attraktiva.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR