• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Value: "Bra ingångsläge för värdeinvesteringar"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lågt värderade aktier ger över en längre tidshorisont bättre avkastning än tillväxtaktier, även om en värdestrategi under vissa perioder kan ha svårt att hålla jämna steg med marknaden som helhet.

Det var huvudbudskapet under en videopresentation som Ben Whitmore, Jupiter Asset Managements strategichef för värdeaktier, medverkade i torsdagen.

Tillsammans med Dermot Murphy förvaltar Ben Whitmore bland annat aktiefonden Jupiter Global Value, som placerar globalt med en uttalad värdestrategi.

I webcast-presentationen pekar Ben Whitmore på att aktier som värderas lågt sett till multiplar såsom P/B, pris/kassaflöde, P/E och EV/EBITDA historiskt sett har utvecklats bättre än tillväxtaktier.

Mellan 1927-2014 har så kallade värdeaktier avkastat 12,8 procent årligen, medan tillväxtaktier ökat 10,3 procent årligen, vilket förvaltaren illustrerar med två grafer avseende USA.

“Vi investerar utifrån denna grund eftersom det bevisligen finns en god chans att slå index på medellång sikt. Det kommer inte att fungera varje år, men över tid finns goda möjligheter att överprestera”, säger Ben Whitmore.

Skillnad på risk och risk

När det kommer till risk föredrar Jupiters värdeförvaltningsteam att fokusera på absoluta riskfaktorer såsom balansräkningar och värderingar, snarare än relativa riskmått som beta, “tracking error” och “value at risk”, enligt Ben Whitmore. Han exemplifierar med försäkringsjätten AIG:s stora förluster under finanskrisen, för att beskriva varför dessa relativa typer av riskmått är vanskliga att fästa för mycket vikt vid.

“AIG beräknade att det mesta de i ett extremt scenario kunde förlora, med utgångspunkten standardavvikelser i form av value at risk och tracking error, var 8 miljarder dollar. Dessvärre behövde bolaget över 100 miljarder dollar i nödhjälp från den amerikanska regeringen för att klara sig”, säger Ben Whitmore.

Halkat efter tillväxt, värderingsskillnader ökat

Värdeaktier har haft det svårt att hålla jämna steg med den bredare marknaden de senaste två åren, då investerare gärna betalat höga multiplar för hög tillväxt. Orsakerna till de tuffare tiderna (relativt sett) är enligt Ben Whitmore flera och inkluderar väldigt låga räntor, låg nominell tillväxt samt stora omstöpningar av vissa branscher.

Han menar emellertid att det nu kan vara ett bra ingångsläge för värdeinvesteringar, då värderingsskillnaderna gentemot tillväxtaktier har blivit så pass höga.

“Värderingsskillnaderna har historiskt sett nått höga nivåer under tider av ekonomisk stress och rör sig nu mot nivåerna från finanskrisen. Det här bör enligt oss innebära en möjlighet”, säger Ben Whitmore.

Under de senaste 90 åren har det tidigare bara funnits två tioårsperioder då tillväxt överpresterat värde på ett liknande sätt, förklarar förvaltaren. Dels under decenniet för den stora depressionen 1929-1939 och dels i samband med internetbubblan i slutet på 90-talet.

Grafen visar när värde respektive tillväxt har överpresterat varandra på den amerikanska aktiemarknaden. När grafen befunnit sig över 0 procent har värde gått bättre än tillväxt och vice versa. (Källa: Jupiter AM/Fama-French)

Grafen visar när värde respektive tillväxt har överpresterat varandra på den amerikanska aktiemarknaden. När grafen befunnit sig över 0 procent har värde gått bättre än tillväxt och vice versa. (Källa: Jupiter AM/Fama-French)

Viktigt undvika värdefällor i högsta mån

När man praktiserar värdeinvestering är det i princip oundvikligt att från tid till annan stöta på så kallade värdefällor (value traps). Det vill säga att investera i företag vars aktier till synes ser billiga ut, men där till exempel intjäningen visar sig falla mer än väntat eller där en omstrukturering inte spelar ut som förväntat. Förvaltaren konstaterar att det är omöjligt att helt undvika värdefällor, men påtalar att nyckeln är att se till att de inte kostar för mycket för portföljen.

“Våra vinnare har tenderat att leverera mycket mer än vad förlorarna har tappat”, betonar Ben Whitmore, som dock säger sig vara högst medveten om de risker som exempelvis branscher under förändring kan innebära för enskilda bolag. Att vara värdeinvesterare är ingen “gratis lunch” - man måste göra sin läxa, lägger han till.

Gäller att vara konsekvent och disciplinerad

Vad fondförvaltarna uppges vilja se i bolag de investerar i är starka och etablerade varumärken, men att bolagets aktie av olika anledningar för tillfället är impopulär på marknaden. Förutom denna parameter (och ovan beskrivna låga värderingar), vill de även att bolagen ska ha hög avkastning på sina rörelsetillgångar, balansräkningar som kan stå pall alla väder, samt att vinsterna över tid översätts till återföring till aktieägarna.

Filosofin Jupiters värdeteam arbetar efter är att ha en disciplinerad värdebaserad approach och leta efter aktier med stark risk/avkastnings-profil. Sedan gäller det enligt Ben Whitmore att konsekvent applicera denna strategi, med vetskapen att det inte kommer att fungera varje år, men att det fungerar i det långa loppet.

“Vi tror inte på att försöka tajma eller förutsäga avkastning på kort sikt. Men vad vi passionerat tror på är att om man praktiserar värdeinvestering, och inte ger upp när det är tufft, kommer resultaten visa sig över tid och möjligheterna att slå index kommer att vara goda”, säger han mot presentationens slut.

Som exempel på intressanta värdebolag nämner Ben Whitmore i presentationen bland annat Standard Chartered, Volkswagen, TP ICAP och BP.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR