Nykredit: Förvärvar 75% av Sparinvest

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den danska kapitalförvaltaren och bolåneaktören Nykredit har ingått avtal om att förvärva 75 procent av aktiekapitalet i den danska kapitalförvaltaren Sparinvest. Avtalet är villkorat utgången av en pågående “due diligence”, godkännande från myndigheterna samt bifall på Sparinvest Holdings bolagsstämma.

Det framgår av ett pressmeddelande Nykredit.

Transaktionens köpeskilling är 2,25 miljarder danska kronor, motsvarande 3,2 miljarder svenska kronor. I tillägg till det kommer Sparinvests återförsäljare att motta 155 miljarder danska kronor i utdelning för 2018.

Givet att affären går igenom blir Sparinvest ett dotterbolag till Nykredit, som skriver i pressmeddelandet att transaktionen väntas stängas under det tredje kvartalet 2019, förutsatt att ovan nämna villkor uppfylls.

I och med samgåendet kommer Nykredits kunder få tillgång till Sparinvests investeringsprodukter, samtidigt som Sparinvest kan ta del av Nykredits expertis för att kunna erbjuda än bättre produkter, enligt pressmeddelandet.

Transaktionen innebär ökade kostnader för Nykredit under 2019, men på sikt väntas en rad synergier, såsom lägre kostnader och starkare fokus på att utveckla kompetens, koncept och produkter, skriver Nykredit.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR