Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Monyx Strategi Sverige/ Världen  Large growth  Large blend 
Proaktiv 75 PM           Large blend   Large growth
Macquarie Asia New Stars      Large blend   Mid blend  
Schroder ISF Eurp Mkt Netrl    Large blend   Large value 
DWS Invest Latin American Eqs   Large blend   Large growth
Parvest Equity Turkey       Small growth  Mid growth 
Allianz Asian Sm Cap Equity IT15  Mid growth   Mid blend  
Danske Invest Em & Front Mkts   Mid blend    Mid growth 
Nikko AM Emer Mkts Mlt Asst    Large blend   Large growth
Coho ESG US Large Cap Eq      Large blend   Large value 
OSTRUM Emerging Europe Equity   Mid blend    Large blend 
AXA Rosenberg Eurobl Eq Alpha   Large blend   Large value 
RobecoSAM Smart Materials     Mid blend    Mid growth 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR