Nektar: Fondförmögenhet mer än halverad 2018, nio lämnat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brummer & Partners-fonden Nektars fondförmögenhet minskade 2018 med över hälften av kapitalet, till 12,1 miljarder kronor. Vid 2018 års utgång hade fonden tappat 13,3 miljarder kronor under förvaltning, jämfört med ett år tidigare

Det skriver Realtid.

Hedgefondens avkastning för året summerade -1,17 procent, vilket enligt fondförvaltaren var det andra raka förluståret bland totalt tre under fondens 21-åriga historia.

Den negativa avkastningen 2018 uppges främst härledas till makrostrategier, och mer specifikt till en positionering för att Riksbanken skulle skruva åt sin lätta penningpolitik, med följden att den svenska kronan skulle stärkas. Ett scenario som med facit i hand uteblev, vilket kostade på för Nektar.

Nio medarbetare inom fonden lämnade sina positioner under året, då antal anställda bantades till 40 per årsskiftet. Bland dessa var elva portföljförvaltare, en siffra som var högre innan sommaren.

“I syfte att anpassa Nektars investerarteam till en lägre förvaltningsvolym, minskade vi under sommaren antalet portföljförvaltare”, refererar Realtid till en rapport från Nektar.

Fonden uppges vara Sveriges äldsta hedgefond och ingår i Brummer & Partners multistrategifond BMS. De tio senaste åren är Nektar upp 99,47 procent, per den 31 januari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR