Saudiarabien: Indexinkludering väntas ge inflöden 15-20 mdr usd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Saudiarabiens aktiebörs Tadawul väntar sig passiva fondinflöden på mellan 15 och 20 miljarder dollar under 2019, som en följd av landets uppgradering till tillväxtmarknadsstatus hos indexleverantörerna MSCI och FTSE.

Det sade Tadawul-chefen Khalid al-Hussain i en intervju med Reuters, där han lade till att det är mycket svårt att uppskatta flödeseffekten för aktiv förvaltning.

Förra året stod det klart att Saudiarabien kommer att inkluderas i de ovan nämnda aktörernas tillväxtmarknadsindex under 2019, vilket innebär att indexfonder som investerar på tillväxtmarknader kommer att behöva allokera en del av kapitalet till landet.

Enligt branschsajten Funds Global Mena har utländska investerare redan placerat 1,5 miljarder dollar i saudiska aktier under 2019, vilket bidragit till att lyfta Tadawul-börsen 8 procent sedan årsskiftet.

MSCI har tidigare (juni 2018) kommunicerat att Saudiarabiens pro forma-vikt i tillväxtmarknadsindex ligger på cirka 2,6 procent, samt att indexinkluderingen kommer att ske i två steg: först i samband med indexets halvårsöversyn i maj 2019, för att sedan slutföras vid MSCI:s kvartalsöversyn i augusti.

Khalid al-Hussain uppgav även för Reuters att Tadawul är i färd med att få regleringar på plats som ska låta företag från andra Gulfstater (GCC-stater) lista sina aktier på den saudiska börsen. Dessutom planerar Tadawul själv att noteras och enligt börschefen kommer ett introduktionserbjudande troligen att gå ut under 2019.

“Vi genomgår massiva förändringar, så tiden är kommen. Vi säkerställer att vi säljer rätt tillgångar i rätt tid till investerare”, sade Khalid al-Hussain till Reuters.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR