• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN: "Marknadscykeln åldras, men recession avlägset" - vd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under 2018 firade fondförvaltaren SKAGEN 25 år genom att rationalisera sitt erbjudande. Detta som ett led i integrationen med Storebrand, SKAGENs moderbolag sedan hösten 2017.

Det framgår av ett inlägg från SKAGENs vd Tim Warrington på fondförvaltarens hemsida.

“Som ett resultat har det skett förändringar i SKAGENs styrelse och bland vissa ledande nyckelpersoner. Vi inledde en process för att identifiera hur vi bäst kan tjäna våra kunder och uppnå synergier, som en del i vår bredare strävan. Den processen är klar”, skriver Tim Warrington.

Under första halvåret 2019 väntar sig SKAGEN lansera sitt erbjudande även på kontinenten, efter att under 2018 ha öppnat ett kontor i Frankfurt. Att göra gemensam sak med Storebrand har gett SKAGEN möjligheten att gå framåt med att erbjuda fondandelsklasser med Luxemburg som säte, för de internationella kunderna, enligt vd:n.

Vid en utblick menar Tim Warrington att 2019, grisens år i Kina, utlovar både potential för rikedom och sannolikhet för det oväntade.

“Här på SKAGEN kommer vi hålla oss till de första och sista reglerna för investeringar: köp lågt, sälj högt. Det är tydligt att marknadscykeln åldras, och att marknaderna tuggar fradga. Medan en recession verkar något långsökt kan förutsättningarna ändras snabbt och korrektioner är en naturlig del av att investera”, skriver Tim Warrington.

Vd:n meddelar att SKAGENs fonder erbjuder en differentierad exponering mot undervärderade bolag med attraktiv uppsida, och han skickar med samma råd som alltid till spararna: investera på lång sikt och använd överskjutande kapital till att köpa dipparna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR