Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
East Capital Nya Europa      Small value   Small blend 
Investec GSF Global Energy     Large value   Large blend 
AXAWF Fram Global Rl Est Secs   Mid blend    Mid growth 
Vaughan Nelson US Select Eq    Large blend   Large growth
Amundi Fds Convertible Europe   Large growth  Large value 
Danske Invest Japan        Large value   Large blend 
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg  Mid growth   Small value 
East Capital Ryssland       Large blend   Large value 
Amundi Fds II Emerg Mkts Eq    Mid value    Mid blend  
Ishares UK Index (IE) Flex     Large value   Large blend 
Schroder ISF BRIC         Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR