ETF: Europeiska institutioner ökade allokering med 50% 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska institutionella placerares allokering mot börshandlade fonder (ETF) ökade med 50 procent förra året. Tillgångsklassen står nu för 15 procent av de totala tillgångarna hos 127 institutionella investerare som deltog i en undersökning utförd av analysfirman Greenwich Associates.

Som förklaringar till den ökande ETF-populariteten nämns bland annat att europeiska institutioner sett ETF:er som ett smidigt sätt att under volatila marknadsperioder med hög osäkerhet snabbt kunna ompositionera portföljen. Snabbheten i exekveringen, möjligheten att uppnå diversifiering genom endast en affär, och den goda likviditeten, gör ETF:en till ett mångsidigt verktyg vid portföljsammansättningen, enligt institutionerna.

En annan som faktor som talade, och fortsätter tala, för ETF:er är vad Greenwich benämner indexrevolutionen.

“Europeiska institutioner som letar efter beta till låg kostnad skiftade över tillgångar från aktiv förvaltning till indexstrategier förra året. Denna trend kommer troligen fortsätta under 2019, då institutioners allokering mot indexstrategier fortfarande är klart lägre än vad de anser vara optimala nivåer”, framgår av Greenwich rapport.

Många av institutionerna uppges använda ETF:er som sin föredragna indexprodukt.

En tredje parameter som är viktig för att förstå detta ETF-tillflöde är ESG-trenden, enligt Greenwich, som konstaterar att europeiska institutioner integrerar ESG (miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter) i sin investeringsprocess. Många av dessa väljer ETF:er för att få ESG-exponering; hälften av de tillfrågade investeringsförvaltarna använder ETF:er som sin huvudsakliga produkt för att adressera ESG, skriver Greenwich.

Greenwich Associates drar slutsatsen att det är upplagt för att ETF-investeringarna hos europeiska institutioner ska fortsätta växa, då 40 procent av de existerande ETF-investerarna i undersökningen uppgav att de ämnar öka sin ETF-allokering de kommande tolv månaderna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR