Insiderfonder: 4 av 5 insynspersoner i Sverige köpare i feb

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Insynspersoner i svenska börsbolag låg fortsatt på köpsidan under februari, då Insiderfonders insiderindex noterade 180 (av 200, som indikerar stor optimism). Fyra av fem aktiva insynspersoner var köpare, skriver Insiderfonder i sin “Insideranalys”.

De tre föregående månaderna noterade Sveriges insiderindex 131 i januari, 199 i december samt 199 även i november.

I analysen konstateras att insynsaktiviteten under månaden var hög jämfört med februari 2018 samt överlag, då 236 insynspersoner utförde transaktioner i den egna aktien.

Insiderfonder pekar ut materialsektorn som en bransch där köptendensen är påtaglig, med en köpandel på 95 procent de tre senaste månaderna. I sammanhanget nämns Rottneros, där nio insynspersoner handlade aktier under februari.

Insiderfonder menar att svenska insynspersoners syn på den egna aktien är överraskande stark. I USA däremot uppges köptemperaturen ha sjunkit markant i februari, med insiderindex på endast 7.

“Det globala insiderindexet uppgår dock, rensat för pessimistiska amerikaner, till höga 131. Den försiktige investeraren tar fasta på bistra amerikanska insynspersoner - optimisten tar istället fasta på en lång period av hög köpandel i Sverige”, skriver Insiderfonder.

Förutom Sverige noteras Tyskland (181) och Polen (179) i toppen gällande insiderindex för februari. Insiderfonder noterar att den tyska arbetslösheten är sjunkande samtidigt som tillväxten i landet bromsat kraftigt, och refererar till analytiker på Bloomberg som menar att detta tyder på att företagen tror att den ekonomiska nedgången är tillfällig. Den analysen stärks av Tysklands höga insiderindex de senaste månaderna, skriver Insiderfonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR