Morningstar: Stora divergenser, regionalt och på sektornivå

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaden står under 2019 inför fem huvudsakliga risker, som dock till stor del är inprisade i aktiekurserna, då den globala medianaktien handlas till en rabatt på 5 procent mot inneboende värde (intrinsic value).

Det skriver analysföretaget Morningstar i en rapport, där de bland annat klargör sin syn på sammanvägda aktievärderingar på sektornivå med utgångspunkt i företagets aktieanalyser.

De fem riskerna som refereras till är handelskrig mellan USA och Kina, policymisstag från centralbanker, brexit, politiska låsningar och inbromsande global tillväxt.

Morningstar konstaterar att värderingsskillnaderna mellan olika regioner är betydande, och anser att den amerikanska aktiemarknaden inte ser ut som ett fynd i dagsläget. Däremot uppges mer värde stå att finna i Storbritannien, Japan och på tillväxtmarknader.

På sektornivå finns enligt Morningstars sammanställning stora divergenser. Energi och kommunikationstjänster (exempelvis teleoperatörer) sticker ut som lägst värderat. Aktier inom samhällsnyttig verksamhet samt fastigheter uppges vara de två sektorer som för tillfället är övervärderade.

Den övergripande marknaden värderas enligt Morningstars sammanvägda aktieanalyser till 5 procent under (overall, 0,95) motiverat värde. (Källa: Morningstar)

Den övergripande marknaden värderas enligt Morningstars sammanvägda aktieanalyser till 5 procent under (overall, 0,95) motiverat värde. (Källa: Morningstar)

Vad gäller obligationsmarknaden pekar Morningstar på att de senaste årens medvind verkar vara på väg att övergå till motvind, då centralbanker ser ut att röra sig mot mer normal penningpolitik. Analysfirman lägger dock till att det är svårt att förutse till vilken grad och i vilken takt detta kommer ske, samt att världens större centralbanker (USA, Europa, Storbritannien, Japan) befinner sig i olika positioner, med USA i normaliseringstäten och Japan längst bak. Med en mindre stimulativ penningpolitik ökar risken för att centralbankerna ska trampa snett, om vi går mer utmanande ekonomiska tider till mötes, enligt Morningstar.

“Genom en värderingslins menar vi att statsobligationer i Storbritannien, Europa och Japan fortsatt är betydligt övervärderade. Amerikanska statsobligationer erbjuder bättre relativt värde, men ser fortfarande dyra ut i en historisk kontext, då investerare måste acceptera lägre räntor på längre daterade obligationer kontra historiska räntor”, säger Morningstar Investment Managements Dan Kemp.

För att sammanfatta synen på obligationer anses dessa ge ett skydd, men de låga räntorna som erbjuds tenderar att ge en medioker avkastning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR