Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
BTG SICAV LatinAmerican Equity   Large growth  Large blend 
Carnegie Global          Large growth  Mid growth 
Movestic SICAV Offensiv      Mid growth   Mid blend  
East Capital Balkan        Small blend   Small value 
CRM Long/Short Opps UCITS     Mid blend    Large blend 
AMF Aktiefond Sverige       Large growth  Large blend 
Metzler Global Selection      Large blend   Large growth
PineBridge Asia ex Japan Equity  Large blend   Large growth
NN (L) Asia Income P Cap      Large blend   Large value 
BL-Fund Selection 50-100 B     Large growth  Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR