SPP: Årets fondbolag - Söderberg & Partners

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SPP är årets fondbolag 2018, enligt Söderberg & Partners trafikljusrapport, som delar in sparprodukter i den tregradiga skalan grönt, gult och rött.

Kategorierna som utvärderas är livförsäkring, fonder, fondförsäkring samt hållbart sparande. Som motivering till utnämnandet av SPP som årets fondbolag skriver Söderberg & Partners:

“Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.”

Till årets fondförsäkringsbolag utses Länsförsäkringar, som uppges ha lyckats förstärka sin position relativt konkurrenterna trots ett svårt marknadsklimat mot fjolårets slut. Under årets tre sista kvartal fick Länsförsäkringar grönt betyg inom fondselektering, och under året erhölls grönt hållbarhetsbetyg. Fondförsäkringsaktören beröms även för sitt transparanta förhållningssätt.

Skandia är årets livförsäkringsbolag och SEB är årets hållbara aktör, enligt Söderberg & Partners rapport.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR