Core Ny Teknik: Över 20.000 kunder sedan start, 600 mln kr in

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sedan starten den 4 februari har aktiefonden Core Ny Teknik fått in över 20.000 kunder, som sammanlagt har investerat över 600 miljoner kronor.

Det skriver fondbolaget TIN Fonder, som står bakom fonden, i sitt första månadsbrev.

Förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn meddelar att uppstartsfasen har gått bra, att cirka 40 innehav tagits in i portföljen samt att 23 bolagsmöten har hunnits med.

“Det viktigaste är att vi fortsätter att lägga mycket tid på att träffa bolag om vi ska kunna göra ett långsiktigt bra jobb. Under rapportperioden har det varit övervägande positiva rapporter för fondens innehav. För de bolag som kommit med negativa överraskningar noterar vi att det varit ovanligt stora rörelser i aktiekurserna”, skriver förvaltarna.

På sektornivå är mjukvara störst, med 29 procent. Därefter märks digitala varumärken (27 procent) samt hälsa (23 procent).

Inom mjukvara har fonden investerat i fler bolag jämfört med digitala varumärken, men innehaven i den senare kategorin uppges vara koncentrerade till färre bolag, varför aktier inom digitala varumärken har en framskjuten position bland de tio största innehaven.

Dessa tio var per den 1 mars THQ, Tencent, Paradox, Evolution Gaming, Funcom, Take Two Interactive, Vostok New Ventures, Nemetschek Group, Enea samt Biogaia. Det framgår av fondens innehavslista, där aktierna är presenterade i storleksordning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR