• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "Kinesiska aktiemarknaden väldigt attraktiv"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter ett uselt fjolår för kinesiska aktier har återhämtningen under 2019 hittills varit stark. Shanghai-börsen är upp 24,6 procent sedan årsskiftet, medan en uppgång om hela 33,7 procent kan noteras i Shenzhen.

Enligt East Capitals partner och seniora rådgivare Karine Hirn finns det, årets uppgångar till trots, alltjämt mycket krut kvar på landets börser framöver.

I en tv-intervju med Bloomberg pekar hon ut tre huvudanledningar till varför den kinesiska aktiemarknaden är ett attraktivt placeringsalternativ i dag: låga värderingar, ökat fokus på konsumtion samt att Kina i ökande grad öppnas upp för utländska investerare.

“Den kinesiska aktiemarknaden är väldigt attraktiv. Först och främst kan man titta på värderingarna: A-aktiemarknaden handlas omkring två standardavvikelser under genomsnittet de senaste tio åren, med P/E-tal på 10-11, medan S&P 500 i USA handlas till P/E 15”, sade Hongkongbaserade Karine Hirn.

En annan sak som talar för kinesiska aktier är ett ökat fokus på konsumtion, snarare än på investeringar inom fasta tillgångar, enligt Karine Hirn. Detta anser hon vara positivt eftersom många företag på Kinas A-aktiemarknad verkar inom områden där konsumtion är huvudtemat, till exempel inom hälsovård.

Den tredje anledningen till varför aktieinvesteringar i Kina är så pass intressanta uppge vara att den kinesiska marknaden alltmer håller på att öppnas upp för utländska investerare. Karine Hirn nämner i sammanhanget ett beslut i förra veckan från indexleverantören MSCI som en viktig milstolpe. Enligt beslutet kommer kinesiska A-aktiers vikt i MSCI:s tillväxtmarknadsindex att i tre steg ökas från dagens 0,7 procent, till 3,3 procent i november 2019.

Gällande vilka implikationer Kinas konflikt med USA har förklarar Karine Hirn att många av de kinesiska bolag som East Capital träffar anser att de beslut som kommer behöva fattas, som en följd av förhandlingarna, faktiskt är positiva för Kina. Detta eftersom det tvingar landet till välbehövliga reformer.

“Det har varit mycket diskussioner om vikten av kinesiska reformer de senaste åren, men regeringen har stretat emot”, sade Karine Hirn, och fortsatte:

“På ett sätt får Kina nu en ny chans att trigga de här reformerna. Denna strukturella transformering är väldigt positiv för Kina på lång sikt”, enligt Karine Hirn, som avslutningsvis framhåller att Kina behöver ett visst mått av externa påtryckningar för att få till stånd nödvändiga strukturella förändringar.

Fonder Direkt intervjuade i slutet på förra året Dmitriy Vlasov, som förvaltar East Capitals fond China A-Shares. Klicka här för att se Dmitriy förklara vad som avses med kinesiska A-aktier samt berätta om fonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR