Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Simplicity Kina          Large blend   Large value 
INVL Russia TOP20         Large value   Mid value  
AB Global Core Eq RX EUR Acc    Large blend   Large growth
Öhman Sverige Hållbar       Large growth  Large blend 
Dynamica 80 Sverige        Large growth  Large blend 
Wellington Durb Coms S       Mid growth   Large growth
Atlant Protect           Small value   Small growth
Atlant Multi-Strategy       Large blend   Large growth
Öhman Sverige Marknad Hållbar   Large growth  Large blend 
Fisher Invts Instl Glbl Dev Eq ESG Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR