Fidelity: Minskat i Vostok New Ventures

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Fidelity Investments division LLC minskade den 5 mars innehavet i investmentbolaget Vostok New Ventures till cirka 4,55 miljoner aktier, motsvarande omkring 2,7 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande med anledning av att flaggningsgränsen 5 procent passerades för denna enhet.

Totalt sett äger Fidelitykoncernen nu 5,3 procent av kapitalet i Vostok New Ventures, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings. Störst position bland Fidelitys fonder hade per årsskiftet Europe Fund, vars innehav motsvarade 3,3 procent av kapitalet i aktien.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR