Fonder: Robur och Fjärde AP ökat i Invisio

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden har vardera köpt ytterligare 800.000 aktier i kommunikationsutrustningsbolaget Invisio av styrelseledamoten Lage Jonason.

Det framgår av ett pressmeddelande från Invisio.

Efter transaktionerna äger Swedbank Robur Fonder drygt 3,5 miljoner aktier, motsvarande 8,0 procent av kapitalet i Invisio, och Fjärde AP-fonden drygt 2,6 miljoner aktier, motsvarande 5,9 procent av kapitalet.

Samtidigt uppgår Lage Jonasons kvarvarande innehav till knappt 4,2 miljoner aktier, eller 9,4 procent av kapitalet i Invisio.

Enligt Ägardatatjänsten Holdings är Swedbank Robur Ny Teknik den Robur-fond med ägande i Invisios aktie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR