Nordea Fonder: Minskat till 4,7% av kapitalet i Knowit

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har åter gått under 5 procent av kapitalet i it-konsulten Knowit, efter att ägarandelen pendlat på bägge sidor femprocentstrecket det senaste året.

Enligt ett flaggningsmeddelande med transaktionsdatum den 5 mars har Nordea Fonder sålt aktier i Knowit, varpå kapitalandelen uppgår till 4,7 procent. I september 2018 uppgick denna andel till 5,7 procent, visar data från Holdings.

Bland Nordeas fonder är Småbolagsfond Sverige den med klart största position i Knowit. Per årsskiftet ägde fonden aktier i bolaget för 153,9 miljoner kronor, motsvarande 4,5 procent av kapitalet, enligt ägardatatjänsten Holdings statistik.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR